Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

BAŞHEKİM DOÇ. DR. MİKTAT KAYA


Adı Soyadı: Miktat KAYA
Doğum Tarihi: 28.03.1970


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1994

Tıpta Uzmanlık

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2005

Uzmanlık Tezi ve Danışmanı: 
“Bir Kalpain İnhibitörü Olan AK295’in Nöroprotektif Etkilerinin Deneysel Spinal Kort Travması Modelinde İncelenmesi”
Danışmanı: Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK
Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Tıpta Uzmanlık

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1999-2005

Uzman Dr.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2005-2006

Uzman Dr.

Eyüp Devlet Hastanesi       

2006-2010

Yrd. Doç. Dr.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

2010-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 

İdari Görevler: 
Baş Hekim- Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi (2011-   )
Dekan Yardımcılığı- Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi (2012-2013)

Üyelikler:
Türk Tabipler Birliği Üyeliği (2006-         ) 
Türk Nöroşirürji Derneği Üyeliği (2010-   )
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği (2010-   )


Hava Durumu