Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

 

  BÖLÜM BAŞKANLIĞI
  ANATOMİ ANABİLİM DALI
  BİYOFİZİK
  BİYOİSTATİSTİK VE TIBBI BİLİŞİM
  TIBBI BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
      Klinik Biyokimya
  TIP TARİHİ VE ETİK
  HİSTOLOJİ-EMBİRYOLOJİ
  FİZYOLOJİ
      Nörofizyoloji
      Spor Fizyolojisi
  TIBBİ BİYOLOJİ
  TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
      Bakteriyoloji
      Temel İmmünoloji
      Tıbbi Mikoloji
      Tıbbi Parazitoloji
      Klinik Mikrobiyoloji
      Tıbbi Viroloji
  FİZYOLOJİ
      Moleküler Biyoloji
Hava Durumu