Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

 Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

 

  BÖLÜM BAŞKANLIĞI
  ACİL TIP
  ADLİ TIP
  AİLE HEKİMLİĞİ
  ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
      Adolesan
      Çocuk Endokrinolojisi
      Çocuk Acil
      Sosyal Pediyetri
      Çocuk Beslenme ve Metobolizma Hst.
      Çocuk Enfeksiyon Hst.
      Çocuk Gastroenterolojisi
      Çocuk Göğüs Hst.
       Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
      Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hst.
      Çocuk Kardiyolojisi
      Çocuk Nefrolojisi
      ÇocukNörolojisi
      Çocuk Yoğun Bakım
      Çocuk Genetik Hst.
      Neonatoloji
  DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
      Veneroloji
  ENFEKSİYON HASTALIKLARI
  TIBBİ FARMAKOLOJİ
      Toksikoloji
      Klinik Farmakoloji
  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
      Romatoloji
  GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
      Alerjik Hastalıklar
      Yoğun Bakım
  HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
  HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ
  İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
      Alerjik ve Klinik İmmünoloji
      Endokronojik ve Metabolizma Hst.
      Fizyopatoloji
      Gastroenteroloji
      Geriatri
      Hematoloji
      Yoğun Bakım
      İş ve Meslek Hastalıkları
      Nefroloji
      Romatoloji
      Sosyal Tıp
      Tıbbi Onkoloji
  KARDİYOLOJİ
  NÖROLOJİ
      Çocuk Nörolojisi
      Klinik Nörofizyoloji
      Nöromuskuler Hastalıklar
  NÜKLEER TIP
  RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
      Erişkin Psikiyatrisi
      Geropsikiyatri
      Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
  RADYASYON ONKOLOJİSİ AD
  RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
      Gastrointestinal Radyoloji
      Girişimsel Radyoloji
      Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi
      Nöroradyolojisi
      Çocuk Radyolojisi
      Torasik Radyolojisi
      Ürogenital Radyolojisi
  SPOR HEKİMLİĞİ
  SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP
  TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ
  TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
Hava Durumu