Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi

KALİTE BİRİMİ


1. AMAÇ: Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde; hizmet kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır.

2. KAPSAM:Kalite Yönetim Birimi

3. TANIMLAR:

 • HKS : Hizmet Kalite Standartları
 • KYB: Kalite Yönetim Birimi 

  4. SORUMLULAR:
 • Başhekim Yardımcısı
 • Kalite Yönetim Direktörü
 • Kalite Yönetim Birimi Çalışanları 

  5. UYGULAMA:
 • HKS uygulamalarını yürütmek üzere Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.
 • İdare tarafından belirlenen bir çalışan Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
 • KYB, HKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 • Öz değerlendirmeleri yönetir.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
 • HKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonunu takip eder.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.
 • HKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini yapar.
 • Komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar.
 • Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz) takibini yapar
 • Uygun gördüğü birim sorumlularını ''Kalite Bölüm Sorumlusu''olarak tanımlar.HKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütür.
 • Birimlerin performanslarını; Kalite indikatörleri ve süreç karneleri ile takip eder.
Birim Kalite Sorumluları
Komite Ekip Listesi
Öz Değerlendirme Planı 2014 İkinci Dönem
Eğitim Planı (2015)
   
 

Linkler

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon
Kalite Kitabı
   

 

 

 

Hava Durumu